یراق دو حالته پنجره دوجداره به دو صورت باز شو معمولی و هواخور باز می شود. توصیه می شود که در تمام پنجره های معمولی از این نوع یراق استفاده شود. از مزایای این پنجره می توان هم به صورت معمولی بازشو از آن استفاده کرد و هم در صورت نیاز به صورت کج باز شو برای تبادل بهتر هوای درون اتاق با هوای بیرون.

حداقل عرض قابل اجرای این یراق ۲۹ سانتی متر و حداکثر ۱۶۰ سانت می باشد.

حداقل طول مجاز ۳۱ سانتی متر و حداکثر  ۲۴۰ یانتی متر می باشد.


پنجره دوجداره آوان

آوان صنعت تولید کننده انواع درب و پنجره دوجداره upvc به صورت تمام کارخانه ای با استفاده از بهترین شیشه ، یراق آلات و پروفیل و وارد کننده یراق آلات پنجره upvc