پنجره دوجداره آوان

استاندارد فنی یراق آلات پنجره دوجداره

در راستای اجرای استاندارد فنی یراق آلات سه مورد زیر باید رعایت شود:

پنجره دوجداره

حداکثر وزن مجاز بازشو:

حداکثر وزن استاندارد و مجاز لنگه بازشو برای هر نمونه یراق موجود است، که شرکت تولید کننده درب و پنجره دوجداره باید کاملا این استاندارد را رعایت کند.

پنجره دوجداره

عرض و ارتفاع مجاز بازشو:

عرض و ارتفاع پنجره Upvc به یکدیگر وابسته اند و رابطه مستقیمی با وزن و ضخامت شیشه دارند.

یراق آلات پنجره دوجداره

ترکیب اجزای یراق آلات پنجره دوجداره:

در این مورد نیز رعایت مقررات تولید کننده یراق در مورد ترکیب یراق آلات اجباری است.

استاندارد فنی یراق آلات پنجره دوجداره

*در بازشوهایی که با وزن بیش از ۸۰ کیلوگرم استفاده می شود، حتما باید تدابیر خاص و اضافی در نظر گرفته شود. بطور مثال:

از پیچ های با کیفیت  باید استفاده شود و پیچ حداقل از ۲ دیواره پروفیل عبور کند.

ضخامت اولین دیواره پروفیل باید حداقل ۲٫۸ میلیمتر باشد.

برچسب ها: