پنجره دوجداره آوان
شیشه دوجداره

انواع شیشه پنجره دوجداره

شیشه پنجره دوجداره ساده :

پنجره دوجداره آوان: این نوع شیشه از دو جداره شیشه فلوت ساده تشکیل شده است .

شیشه پنجره دوجداره رنگی :

پنجره دوجداره آوان: این نوع شیشه از یک جداره رنگی و یک جداره ساده تشکیل شده است .

انواع شیشه دوجداره و شیشه سه جداره پنجره هایUPVC

شیشه پنجره دوجداره رفلکس :

پنجره دوجداره آوان: این نوع شیشه دو جداره از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس ساخته می شود که جداره شیشه رفلکس باید به طرف بیرون قرار گیرد . شیشه های رفلکس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری می کنند ولی ایراد آنها این است که داخل ساختمان را تاریک کرده و در شب داخل ساختمان نمایان است .

شیشه پنجره دوجداره سکوریت :

پنجره دوجداره آوان: شیشه های سکوریت برای محل های پرخطر و پر تردد در نظر گرفته می شود . شیشه سکوریت در هنگام شکستن کاملاً خرد شده و باعث ایجاد تیکه های بزرگ و خطرناک شیشه نمی گردد .شیشه های جانبی خودروها از نوع سکوریت است .

شیشه پنجره دوجداره لمینت :

پنجره دوجداره آوان: شیشه های لمینت معمولاً در کارخانه تولید شیشه از دوجداره شیشه ساده به ضخامت ۳ میلی متر و یک لایه رزین در وسط آنها تشکیل شده است .شیشه لمینت در موقع برخورد مانع سخت به آنها خرد نشده و تنها ترک بر می دارد . شیشه های جلو و عقب خودروها از نوع لمینت است .

برچسب ها: , , ,