پنجره دوجداره آوان
مشکلات رایج درب ها

مشکلات رایج درب ها

درب نیمه باز نمی ماند

مشکلات رایج درب ها : اگر درب نیمه باز باقی نمی ماند اما همچنان باز و بسته شدن آن انجام می شود، از یک تراز استفاده کنید تا لولای چهارچوب را چک کنید تا ببینید که در هر دو جهت عمودی و افقی حرکت می کند یا خیر. اگر در حالت عمود قرار نگرفته بود، یک یا چند عدد از لولا ها را خارج کنید. همچنین می توانید یک لولا که قابلیت تنظیم دارد و بطور اتوماتیک باز و بسته می شود خریداری کنید و آن را بگونه ای تنظیم کنید که درب بطور عمود قرار گیرد و حرکت کند.

لق شدن لولاها

مشکلات رایج درب ها : پیچ لولاها معمولا به دلیل اینکه لولا تحت فشار است، لق می شوند. نتیجه این می شود که درب به شدت به لولا، چهارچوب و زمین ساییده می شود. برای رفع این مشکل، می توانید محل ساییدگی را تعیین کرده و آن را با فشار درب به سمت پایین یا جابجایی درب درست کنید. سعی کنید هرازچندگاهی ثابت شدن درب را چک کنید تا مانع ریختن چوب ها از ناحیه لولا شوید.

باز ماندن درب

دقت کنید که لولا بطور عمیق به داخل درب یا چهارچوب درب فرونرفته باشد. لولا با چوب های اطراف آن فرسوده می شود نه با فرورفتن داخل درب یا چهارچوب آن. یک یا چند عدد از لولاها را بیرون بیاورید و آنها را با استفاده از تکه های مقوا را صاف کنید.

قیمت پنجره دوجداره

گیر کردن درب به چهارچوب

مشکلات رایج درب ها : اگر لولاها سفت باشند، درب را فقط تا جاییکه شروع به گیر کردن می کند ببندید، ناحیه موردنظر را بررسی کنید. سپس یک تکه مقوا یا کاغذ میان لبه درب و چهارچوب جهت شناسایی محلی که سایش رخ می دهد، قرار دهید. لولای مشکل ساز را خارج کنید و با سنباده ناحیه ای که درب گیر می کند را هموار کرده و چک کنید که دیگر گیر نکند.

ساییده شدن درب به چهارچوب

این امر اکثرا به علت بالا آمدن کفپوش ایجاد می شود، درب را از لولا بیرون بیاورید و پایین درب را با سنباده مسطح کنید تا درب براحتی باز و بسته شود.

خرابی قفل درب

اگر درب در حالیکه پیچ و مهره آن آزادانه حرکت می کند، بسته نمی شود، احتمالا پیچ وارد سوراخ صفحه قفل نمی شود. همانطور که درب را می بندید، پیچ قفل را بررسی کنید و دقت کنید که آیا صفحه ی قفل باید بالا بیاید یا پایین رود، یا اگر لازم باشد باید به سمت جلو حرکت کند.

برچسب ها: