شیشه خمیده

شیشه های خمیده و عناصر خمیده می توانند یک جنبه اساسی برای یک طرح یا پروژه باشند ، آنها می توانند احساس باز بودن در یک فضا را فراهم کرده و شکل های ارگانیک طبیعی را به یک فضا یا اتاق ارائه دهند. از شیشه های خمیده در پنجره دوجداره ادامه مطلب…